BẠN KHÁC GIỚI

Giới thiệu về tác phẩm

Bạn khác giới được đề cử:
- Yoshikawa Eiji Prize for New Writers năm 2015
- Naoki Prize năm 2014

Bạn khác giới, cái từ nghe thật là gian xảo!

Người ta hỏi: Sao hai người không yêu nhau luôn đi?Họ đáp: Không được, nếu như thế, làm sao mà ở bên nhau mãi
mãi?

Sách cùng loại

Prev
Next
BẠN KHÁC GIỚI

BẠN KHÁC GIỚI

Quạ Đen Quạ Trắng

Quạ Đen Quạ Trắng

Tội Tình Vì Yêu

Tội Tình Vì Yêu

Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé

Ngủ Ngon, Hẹn Mai Nhé